effekterna av stress på kroppen

Stress är kroppens reaktion på någon förändring som kräver en justering eller svar. Kroppen reagerar på dessa förändringar med fysiska, mentala och känslomässiga reaktioner.

Stress är en normal del av livet. Många händelser som inträffar till dig och omkring dig – och många saker som du göra själv – sätta stress på din kropp. Du kan uppleva stress från din omgivning, din kropp och dina tankar.

Den Stress Management Diet

Den mänskliga kroppen är utformad för att uppleva stress och reagerar på det. Stress kan vara positivt, att hålla oss alerta och redo för att undvika fara. Stress blir negativ när en person står inför ständiga utmaningar utan relief eller avkoppling mellan utmaningar. Som ett resultat, blir den person överarbetad och stressrelaterad spänning bygger.

Stress som fortsätter utan lättnad kan leda till ett tillstånd som kallas nöd – en negativ stressreaktion. Nöd kan leda till fysiska symtom som huvudvärk, magbesvär, förhöjt blodtryck, bröstsmärtor och sömnproblem. Forskning tyder på att stress kan också framkalla eller förvärra vissa symtom eller sjukdomar.

Stress blir också skadligt när människor använder alkohol, tobak eller droger för att försöka lindra deras stress. Tyvärr, i stället för att lindra stress och återföra kroppen till ett avslappnat tillstånd, dessa substanser tenderar att hålla kroppen i ett spänt tillstånd och orsaka fler problem. Tänk på följande

KÄLLOR

National Institute of Mental Health “. Faktablad om stress”

Heart Association: “Hur påverkar stress dig.”

Mayo Clinic: “Stress: ständig stress sätter din hälsa på spel.”