screening för graviditetsdiabetes – ämne översikt

diabetes Trender

Den amerikanska förebyggande tjänster Task Force och Diabetes Association rekommenderar att alla kvinnor som inte redan fått diagnosen diabetes screenas för graviditetsdiabetes efter den 24: e graviditetsveckan. 1, 2 De flesta kvinnor screenas för graviditetsdiabetes mellan den 24 och 28: e graviditetsveckan.

Även om dina graviditetsdiabetes kommer troligen att försvinna efter att barnet är fött, du är i riskzonen för graviditetsdiabetes igen och för typ 2-diabetes senare i livet. Upp till 60 av 100 kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes kommer att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. 3

Du kan också ha en uppföljande glucosetoleranstest sex till tolv veckor efter förlossningen eller efter att du slutat bröst – utfodring ditt barn. Om resultaten av detta test är normala, kommer du fortfarande måste testas för typ 2-diabetes åtminstone var 3 år. Om detta test visar att ditt blodsocker är något hög, kan du ha ett tillstånd som kallas prediabetes. Om du har prediabetes, kan du hjälpa till att förhindra typ 2-diabetes genom att ändra hur du äter, tränar regelbundet och testas för diabetes varje år. För mer information, prediabetes.

Om du vill bli gravid igen, bör du testas för typ 2-diabetes innan du blir gravid.

För mer information, graviditetsdiabetes.