slag när man ska ringa en läkare

Ring din läkare eller andra räddningstjänster nu om du har tecken på en stroke

Stroke och migrän delar många av samma symptom och ibland misstas för varandra. Men inte en migrän orsaka en stroke eller vice versa? Forskning visar inte det; Studier visar att om du får en hel del migrän, kan du ha en större chans att få en stroke senare i livet. Men risken är liten.

Ring din läkare omedelbart om du

Ring din läkare för ett möte om du

Läkare som kan diagnostisera och behandla stroke inkluderar

Om du behöver kirurgi eller har andra hälsoproblem, kan andra specialister konsulteras, såsom en

Vissa sjukhus har en stroke lag består av många olika hälso- och sjukvårdspersonal, såsom en neurolog, en neuroradiologist, en sjukgymnast, en arbetsterapeut, logoped, rehabiliterings läkare (physiatrist), en sjuksköterska och en socialarbetare.

För att förbereda för mötet, göra det mesta av ditt besök.

Akutmedicin specialister; neurologer; Familj medicin läkare; Invärtes.

Hjärnkirurg; Kardiolog; Kärlkirurg.