stroke återvinning: hantera ätproblem

Det är vanligt att ha troubl; svälja, även kallad dysfagi efter; stroke. Du kanske inte kunna känna mat på en o; båda sidor av munnen. Du kan också ha problem med att tugga eller producerar enoug; saliv. Eller du kan ha andra villkor som gör att äta svårt en; öka risken för kvävning eller andas in mat eller vätska (aspiration).

Om du har ätit problem efter en stroke, behöver du; grundlig utvärdering av en logoped eller annan rehabilitering specialist; Du kan behöva särskilda röntgen för att se hur du svälja. När du återhämta sig tillbaka; en stroke, kommer din rehabilitering lag övervaka dina framsteg. Svälja en; ätproblem förbättra ofta med tiden, men vissa kan pågå under resten av er; liv. Men det finns många saker du kan göra för att göra äta lättare.

Hur hanterar jag äta problem?

Arbeta med dig; logoped eller annan sjukvårdspersonal att ta reda på vilken hjälp du behöver; Följande är några tips för att äta och svälja säkert

Under måltider och snacks, kom ihåg att

Om din terapeut föreskriver olika livsmedel eller flytande konsistens, kom ihåg att

För munvård efter en stroke

E. Gregory Thompson, MD – Internal Medicin; Richard D. Zorowitz, MD – Fysisk medicin och rehabilitering

September 9, 2014