syfilis behandlingar och läkemedel

När diagnostiseras och behandlas i ett tidigt skede, är syfilis lätt att bota. Rekommenderad behandling vid alla stadier är penicillin, en antibiotikabehandling som kan döda organismen som orsakar syfilis. Om du är allergisk mot penicillin, kommer din läkare föreslå en annan antibiotika.

En enda injektion av penicillin kan stoppa sjukdomen från att utvecklas om du har blivit smittad för mindre än ett år. Om du har haft syfilis längre än ett år, kan du behöva ytterligare doser.

Penicillin är den enda rekommenderade behandlingen för gravida kvinnor med syfilis. Kvinnor som är allergiska mot penicillin kan genomgå en hyposensibilisering process som kan göra det möjligt för dem att ta penicillin. Även om du behandlas för syfilis under graviditeten, bör ditt nyfödda barn också få antibiotikabehandling.

Den första dagen du får behandling kan du uppleva vad som kallas den Jarisch-Herxheimer reaktion. Tecken och symtom är feber, frossa, illamående, ömmande smärta och huvudvärk. Denna reaktion brukar inte pågå i mer än en dag.

Behandling uppföljning

När du ska behandlas för syfilis, kommer din läkare be dig att