teriparatid (subkutant) beskrivning och varumärken

Teriparatid är en syntetisk form av den naturliga mänskliga paratyroidhormon och används som injektion för behandling av osteoporos. Teriparatid bildar nytt ben, ökar bentätheten och benstyrka, och som ett resultat minskar risken att få en fraktur (benbrott). Teriparatid kan användas av män eller postmenopausala kvinnor med osteoporos som löper hög risk för att ha frakturer. Teriparatid kan användas av personer som har haft en fraktur i samband med osteoporos, eller som har flera riskfaktorer för fraktur, eller som inte kan använda andra osteoporosbehandlingar.

Teriparatid har använts genom injektion i en ven som ett test för att diagnostisera problem i bisköldkörteln. Detta test avgör om du har hypoparatyreoidism eller en typ av pseudohypoparathyroidism.

Denna produkt, avsedd att användas som ett test för att diagnostisera problem i bisköldkörteln, drogs tillbaka från US-marknaden i januari 1997.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer

Lösning